darmowa dostawa i zwrot towaru
Strona główna » Informacja o cookie

Informacja o cookiePOLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Sklepu Internetowego weselnebutelki.pl

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • 1.1. Polityka prywatności, stanowiąca część integralną Regulaminu Sklepu Internetowego weselnebutelki.pl, określa w głównej mierze zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym weselnebutelki.pl (zwanym dalej Sklepem), w tym: podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Polityka prywatności zawiera także informacje o zakresie i celach stosowania w Sklepie plików cookies oraz innych narzędzi analitycznych.

  • 1.2. Polityka prywatności Posiada charakter informacyjny, co oznacza że nie stanowi źródła obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.

  • 1.3. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna " Łoli - Gator "  posiadająca NIP: 873-102-81-41, oraz REGON: 8252515948, będąca równocześnie Sprzedawcą i Usługodawcą Sklepu.

  • 1.4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „Rozporządzeniem RODO” lub w wersji skróconej „RODO”, którego oficjalny tekst dostępny jest pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

  • 1.5. Administrator mając na uwadze ochronę interesów osób, których dane przetwarzane są przez niego zapewnia, że wszelkie zebrane i posiadane informacje w zakresie danych osobowych przechowywane i przetwarzane są zgodnie z prawem, wyłącznie dla oznaczonych celów, w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz ochronę przed utratą, uszkodzeniem, czy zniszczeniem. Ponadto Administrator deklaruje, że posiada i stosuje odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu, czy modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby trzecie.

 • 2. CELE I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

  • 2.1. Korzystanie z usług Sklepu jest dobrowolne, a samo przeglądanie oferty Sklepu nie niesie za sobą konieczności rejestracji, ani żadnych innych działań związanych z przekazywaniem swoich danych osobowych.

  • 2.2. Jednakże w trakcie wykonywania poszczególnych czynności na stronie Sklepu związanych z realizacją określonych celów, koniecznym jest udostępnienie Administratorowi pewnego zakresu danych osobowych, niezbędnych dla prawidłowej ich realizacji.

  • 2.3. Czynnościami wykonywanymi przez Klientów Sklepu, podczas których Administrator może pozyskiwać i przetwarzać ich dane osobowe są: założenie konta użytkownika, złożenie zamówienia, złożenie reklamacji, odstąpienie od umowy, zamówienie otrzymywania informacji w formie newslettera i/lub powiadomień Web Push, dodanie komentarza.

  • 2.4. Dane osobowe pozyskiwane są także poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz czatu.

  • 2.5. W zależności od rodzaju czynności dokonywanych za pośrednictwem witryny Sklepu, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe, niezbędne do realizacji określonej czynności:

   • a) Imię i nazwisko,

   • b) Adres (zamieszkania, dostawy),

   • c) Adres e-mail,

   • d) Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym),

   • e) NIP - Numer identyfikacji podatkowej (w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą, dokonujących zakupu jako przedsiębiorcy).

 • 3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

  • 3.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w tym głównie w celu realizacji Umów Sprzedaży zawieranych z Klientami, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator deklaruje, że korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają właściwe procedury oraz dysponują odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, tak aby przetwarzanie danych spełniało wszelkie wymogi Rozporządzenia RODO oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

  • 3.2. Podmiotami zewnętrznymi, o których mowa w pkt. 3.1 są: (a) firmy kurierskie i agencje spedycyjne wynajęte przez Administratora w celu realizacji dostaw towarów w ramach zawartych Umów Sprzedaży, (b) dostawcy usług związanych z obsługą płatności elektronicznych (c) dostawcy usług wspierających działania marketingowe Administratora, w tym dostawcy systemów ankiet opiniotwórczych, (d) firmy i agencje świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne i teletechniczne, , dostawcy sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego prowadzenia Sklepu Internetowego, (e) dostawcy usług hostingowych i poczty elektronicznej, (f) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie w określonym zakresie.

  • 3.3. Dane osobowe mogą być również przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, z tym że Administrator zapewnia, iż w takim przypadku następować to będzie jedynie w stosunku do państwa, które gwarantuje odpowiedni stopień ochrony przekazanych danych – zgodny z Rozporządzeniem RODO.

  • 3.4. Zebrane dane osobowe Administrator przekazuje podmiotom zewnętrznym jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania określonego celu.

 • 4. PROFILOWANIE

  • 4.1. Spełniając obowiązek jaki Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora - informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, Administrator informuje, że może w Sklepie korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz po wyrażeniu uprzednich zgód – w celu marketingu produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

  • 4.2. Profilowanie, o którym mowa w pkt. 4.2 może polegać na automatycznej analizie potencjalnego zachowania się danej osoby na stronie Sklepu (np. dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie danej podstrony, analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów), a jego celem jest dostarczenie Klientom i Usługobiorcom jak najbardziej odpowiednich produktów i usług - odpowiadających jego indywidualnym potrzebom. Profilowanie i sporządzona na jego podstawie analiza - wykorzystywana w celu jaki został opisany w zdaniu poprzednim, nie wywołuje wobec danej osoby żadnych skutków prawnych.

 • 5. PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  • 5.1. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, osoba której dane są przetwarzane przez Administratora, posiada:

   • a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,

   • b) prawo do sprostowania danych osobowych,

   • c) prawo do usunięcia danych osobowych,

   • d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   • e) prawo do przenoszenia danych osobowych,

   • f) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

   • g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

   • h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

  • 5.2. Realizacja uprawnień wymienionych w pkt. 5.1 odbywa się poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@weselnebutelki.pl lub listownie – przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora, podany w pkt. 1.3.

 • 6. PLIKI COOKIES ORAZ INNE TECHNOLOGIE MONITORUJĄCE ORAZ MARKETINGOWE

  • 6.1. W trakcie przeglądania witryny Sklepu w sposób automatyczny pozyskiwane są niektóre dane. Pozyskiwanie następuje za pomocą tzw. plików cookies („ciasteczka”), czyli plików wysyłanych do komputera lub innego urządzenia osoby, która w danym momencie wizytuje witrynę Sklepu. Pliki cookies pozwalają Administratorowi na sprawdzanie i zapamiętywanie preferencji osoby przeglądającej witrynę Sklepu, dzięki czemu może on m.in.: gromadzić anonimowo statystyki korzystania ze Sklepu i na ich podstawie optymalizować wyniki wyszukiwania danej osoby, zwiększać trafność wyświetlanych przez nią towarów, czy zapamiętywać sesje danej osoby jako zalogowanego użytkownika.

  • 6.2. Pliki cookies nie ingerują, ani nie dokonują żadnych modyfikacji ustawień w urządzeniu czy w oprogramowaniu, które zostało zainstalowane w urządzeniu osoby wizytującej Sklep. Ponadto każdy posiada możliwość określenia indywidualnych warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej.

  • 6.3. Korzystanie z witryny Sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie przez daną osobę zgody na wykorzystywanie plików cookies przez Administratora. Właściwy komunikat na ten temat wyświetla się automatycznie przy każdej pierwszej wizycie na stronie Sklepu.

  • 6.4. Zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może spowodować, że niektóre funkcje Sklepu mogą okazać się niedostępne.

  • 6.5. Administrator informuje także o stosowaniu analizy statystycznej umożliwiającej monitorowanie ruchu na stronie przy użyciu usługi Google Analytics dostarczanej przez firmę Google Inc. z siedzibą w USA). Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu użytkownika, jednakże dane przetwarzane są w sposób anonimowy, bez możliwości identyfikacji danych personalnych. Każdy użytkownik może edytować informacje tworzone na bazie plików cookies przy użyciu narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

  • 6.6. Administrator korzysta również z usługi Piksela Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu użytkownika, a umożliwia Administratorowi analizowanie skuteczności reklam, jak również monitorowanie działań podejmowanych przez odwiedzających witrynę Sklepu w celu dostarczania im odpowiednio dopasowanych treści i reklam. Istnieje możliwość modyfikacji ustawień działania usługi dostarczanej przez Piksela Facebooka w swoim koncie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

  • 6.7. Witryna Sklepu korzysta ponadto z wtyczek serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube. Logowanie się do serwisów, komentowanie zamieszczonych tam treści, „polubienia” oraz inne formy aktywności w serwisach przez osobę z nich korzystającą niesie za sobą skutek w postaci udostępniania pewnych danych osobowych. Administrator rekomenduje zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

  • 6.8. Klienci oraz odwiedzający witrynę Sklepu mają możliwość zamówienia subskrypcji Newslettera (przy użyciu dostępnego na witrynie Sklepu formularza), czyli wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych na temat produktów i usług Administratora. W tym celu koniecznym jest podanie adresu e-mail, pod który wskazane treści będą dostarczane. Dane dotyczące wskazanego adresu e-mail będą przetwarzane przez cały czas funkcjonowania Newslettera, chyba że wcześniej subskrybent zrezygnuje z jego otrzymywania.

  • 6.9. Subskrybent Newslettera może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie w link, który znajduje się w każdej dostarczanej w ramach subskrypcji Newslettera wiadomości. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym zakresie.

 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • 7.1. Każdy usługobiorca, czyli Klient Sklepu lub osoba przeglądająca witrynę Sklepu obowiązany jest do:

   • a) korzystania z niej oraz dostępnych tam narzędzi i funkcjonalności w sposób zgodny z prawem, a także z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich,

   • b) przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania do systemów teleinformatycznych Administratora informacji:

    • powodujących zaburzenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Administratora;

    • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  • 7.2. Na witrynie Sklepu mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych. Administrator rekomenduje by po przejściu na inne strony, zapoznać się z udostępnioną tam polityką prywatności.

  • 7.3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Sklepu Administratora.


Przejdź do strony głównej
Copyright 2024 - weselnebutelki.pl
Realizacja: osv.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu